ฟื้นตำรายาโบราณ 300 ปี ถอดรหัส 4 ตำรับ ‘พระโอสถพระนารายณ์’

ฟื้นตำรายาโบราณ 300 ปี ถอดรหัส 4 ตำรับ ‘พระโอสถพระนารายณ์’

จากการที่ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ศึกษาวิจัย “ตำรายาพระโอสถพระนารายณ์” อายุกว่า 300 ปี โดยได้ถอดรหัส และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เบื้องต้นสำเร็จแล้ว 4 ตำรับ ซึ่ง รศ.โรจน์ คุณอเนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มธ.และอดีตผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ผู้ริเริ่มการศึกษา “ตำราโอสถพระนารายณ์” เล่าว่า

จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานด้านการแพทย์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ตกทอดกันมาถึงปัจจุบัน หรือที่รู้จักกันในชื่อของตำราพระโอสถพระนารายณ์ ซึ่งมีอายุกว่า 300 ปี ของสถาบันไทยคดีศึกษา มธ.พบว่าตำรับยาเหล่านั้น มีสรรพคุณที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ด้วยเป็นตำรับยาโบราณ ทำให้คนในปัจจุบันอาจเข้าใจผิด หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.จึงได้ศึกษา และค้นคว้าสอบถามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2552 โดยมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูยาตามตำราพระโอสถพระนารายณ์ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน

ฟื้นตำรายาโบราณ 300 ปี ถอดรหัส 4 ตำรับ ‘พระโอสถพระนารายณ์’

รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล คณะเภสัชศาสตร์ มธ.บอกเล่าถึงสรรพคุณของยาทั้ง 4 ตำรับที่ค้นพบ ได้แก่

1.ยาทาพระเส้น ใช้สำหรับทาแก้เส้นผิดปกติ แก้ลมอัมพาต แก้ลมปัตฆาฏ แก้ตะคริว แก้เส้นจับโปง หรืออาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อเข่า และข้อเท้า แก้เมื่อยขบ

2.พระอังคบพระเส้นตึงให้หย่อน เป็นลูกประคบมีสรรพคุณใช้ประคบเส้นที่ตึงให้หย่อน หรือผ่อนคลายลง ใช้ประคบให้คลายเครียด และหลับสบาย

3.น้ำมันมหาจักร มีสรรพคุณจากคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องยาแต่ละชนิด จึงอนุมานได้ว่าน้ำมันมหาจักร น่าจะมีประสิทธิผลในการลดอาการปวดเมื่อยได้จากฤทธิ์ของยาในการลดอาการอักเสบ และยังรักษาแผล จากฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ลดการอักเสบ เร่งการหายของแผล และ

4.ยาหอมดุม บรรเทาอาการไข้ ร่วมกับกระหายน้ำ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บตามข้อ ซึ่งเป็นอาการของไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่

ปัจจุบัน นอกจากสถาบันไทยคดีศึกษา มธ.จะฟื้นฟูตำราพระโอสถพระนารายณ์ได้ 4 ตำรับ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ “สืบสานภูมิปัญญา ตำราโอสถพระนารายณ์” ที่แสดงถึงรายละเอียดของการประกอบยาทั้ง 4 ตำรับ ให้แก่ผู้ที่สนใจด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ digfrederick.com

UFA Slot

Releated